โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 02/05/2561
Operation must use an updateable query.
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V16.02.05]